P-förbud i nytt utförande

Parkering förbjuden framför bommen

Här i Småland säger vi grind eller väggrind. Vi har nu förstått att man på andra håll istället säger bom eller vägbom. Alltså är vi inte sena att anpassa oss efter dialektala skillnader. Här kommer vår nya skyltvariant och oavsett om man säger grind eller bom så är det parkeringsförbud.

Läs mer här!

© 2013 Hyltebruks Skylt AB