Kantskydd

Kantskydd (asfaltscigarr)

Vår asfaltscigarr finns sedan tidigare i höjden 100 mm och nu finns den även i höjden 150 mm. Kantskyddet/asfaltscigarren är lämplig vid exempelvis infarter till fastigheter för att på ett enkelt sätt skapa en smidig passage vid nivåskillnader.

Läs mer här.

© 2013 Hyltebruks Skylt AB