Hantering av personuppgifter

Mot bakgrund av EU:s dataskyddsförordning, GDPR (2016/679), lämnas följande information

Vilka data samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som namn, personnummer, organisationsnummer, mejladresser och telefonnummer m.m. som behövs för orderhantering och andra kund- och leverantörsrelaterade uppgifter i vår löpande affärsverksamhet.

Dessa uppgifter tillhandahålls frivilligt av kund, leverantör eller annan kontaktperson vid kommunikation, t.ex. när vi får ett mejl, en webborder eller ett telefonsamtal. I vissa fall hämtas kompletterande uppgifter via andra källor som exempelvis sökmotorer för telefonnummer och adresser, företags webbsidor och liknande.

Hur använder vi och lagrar insamlad data?

Vi använder personuppgifter för att kunna skicka offerter, order, fakturor och annat som behövs i vår löpande affärsverksamhet. Vi lagrar informationen för att kunna behålla historik om personer som har haft kontakt med oss, för att kunna spåra en tidigare order eller leverans och liknande som kan underlätta vid ny beställning.

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter med rättsligt stöd från bl.a. bokföringslagen (1999:1078) och konsumentköplagen (1990:932) för att kunna bedriva vår löpande verksamhet, upprätthålla affärsrelationer samt för att kunna kommunicera med dig som kontaktperson.

Hur delas insamlad data?

Vi delar endast information med de personer som behöver ha dina personuppgifter, t.ex. för att din order ska kunna levereras. Om exempelvis extern tillverkare anlitas lämnas nödvändiga uppgifter vidare för att tillverkaren ska kunna skicka varor direkt till dig. Transportbolag behöver också vissa personuppgifter för att kunna leverera dina varor till dig.

Hur lagras insamlad data?

Insamlad data lagras bl.a. i register i administrationsprogram. Bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen i 7 år. Efter intresseavvägning har vi tagit beslut om att spara personuppgifter längre än så då det t.ex. avsevärt underlättar vår verksamhet i form av spårning av tidigare order och beställningar som ska ut i nyproduktion. Skickade och mottagna mejl sparas inte längre än nödvändigt i mejlprogram. Konton som har skapats i vår webbshop sparas 2 kalenderår efter att de har använts aktivt, därefter raderas dessa konton.

Hur säkra är dina personuppgifter hos oss?

Vi har vidtagit åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot incidenter som dataförluster eller mot tillgång från obehöriga personer.

Dina val och rättigheter

Du har rätt att veta vilka uppgifter som vi lagrar om dig och kan begära ett registerutdrag. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller få dina personuppgifter raderade på begäran.  Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor om vår hantering och lagring av dina personuppgifter!

© 2013 Hyltebruks Skylt AB